Zavodsky

 GDPR
 Kontakty
 Obchodné podmienky
 

IS obchodu je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu
osobných údajov SR pod reg. č.: 201410791
Eshop 4STAGE.EU Veľkoobchod VydavateľstvoVšeobecné obchodné podmienky platné od 1.6.2018 v súlade so zákonom 102/2014 Z.z.

Obchodné podmienky


Objednávka:

Objednávky v našom internetovom obchode vykonávate vložením položky
do košíka 
(pri každom aktívnom tovare je to možné tlačítkom "vložiť do  košíka")
a následným kliknutím na tlačítko POKLADŇA (hore vpravo). 

V pokladničnej zóne sa môžte prihlásiť  alebo zaregistrovať, registrácia je nutná.

Po vyplnení potrebných údajov Vám systém ponúkne možnosť prekontrolovať a potvrdiť objednávku tlačítkom "Potvrdiť objednávku".

Po potvrdení objednávky budú Vaše údaje zaznamenané a následne Vám bude automaticky odoslaný email s potvrdením prijatia objednávky, s presným rozpisom ceny
a predpokladanými dobami odoslania objednaného tovaru. 

 

Informácie potrebné k nákupu

Na našom webovom sídle nájdete tieto informácie v kontaktných informáciach nájdete:
- adresu elektronickej pošty
- poštovú adresu, kde môžete zaslať tovar na vrátenie alebo reklamáciu
- adresu odberného miesta, na ktorom je možné bezplatne odovzdať reklamovaný tovar, alebo tovar pri ktorom spotrebiteľ odstúpil od zmluvy
- obchodné meno a sídlo

 

Pri každom tovare:
- je zobrazený jeho názov, pri hudobných nosičoch interpret, 
- dodacia doba /predpokladaná/kedy tovar príde ku nám na sklad ak nie je skladom a za ktorú tovar odošleme na adresu zákazníka pri dobierke.
- pri každom tovare je uvedené objednávkové číslo tovaru, potrebné pre komunikáciu
- pri drvivej väčšine aj obrázok tovaru ktorý je možné po kliknutí zväčšiť, popis tovaru podľa informácii od výrobcu
- EAN čiarový kód tovaru 
- label/vydavateľ/vydavateľstvo zvukovoobrazového nosiča
- dátum vydania pri zvukovoobrazových nosičich 
- pri hudobných tituloch typ nosiča

 

V košíku:
- celkovú cenu tovaru
- predpokladanú hmotnosť zásielky podľa ktorej sa vyrátava poštovné a spôsob platby
- predpokladaný termín odoslania tovaru

 

V poslednom kroku objednávky v sekcii Pokladňa:
- celkovú cenu tovaru
- cenu poštovného podľa spôsobu dopravy, aký si spotrebiteľ vybral v pokladni
- celkovú koncovú cenu, ktorú spotrebiteľ uhradí vrátane cien za tovar, daní, poštovného

V hornej a spodnej lište nášho webového sídla odkaz na:
- tieto obchodné podmienky, ktoré obsahujú platobné a dodacie podmienky, informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácii, sťažností a podnetov spotrebiteľov
- tieto obchodné podmienky, ktoré obsahujú informáciu o práve spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy, podmienkach a lehote a postupe o uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy
- tieto obchodné podmienky, ktoré obsahujú informáciu o tom pri ktorom tovare nemôžte odstúpiť od zmluvy
- tieto obchodné podmienky, ktoré obsahujú informáciu o tom že znášate náklady na vrátenie tovaru a to aj v prípade, že sa vzhľadom na svoju povahu nedá vrátiť poštou
- reklamačný poriadok a tieto obchodné podmienky s informáciou o spôsobe reklamácie a o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru
- tieto obchodné podmienky s informáciou o dvojročnej záruke na nový tovar
- tieto obchodné podmienky, ktoré obsahujú kódex správania - pravidlá, ktorými sa riadime v internetovom obchode

 

Dodacia doba a doba expedície
Pri každom tovare je uvedená nami predpokladaná doba odoslania titulu ku Vám domov. 
Tá podľa skúsenosti je maximálna pri väčšine objednávok.
K termínu odoslania je nutné prirátať minimálne jeden pracovný deň, ktorý doručovacia spoločnosť potrebuje na dodanie Vašej zásielky. 
Pri každom spôsobe dodania je uvedená doba dodania o ktorú sa predlžuje dodanie zásielky.
Pri Slovenskej pošte trvá dodanie 2 pracovné dni.
Odberné miesta obdržia a pripravia tovar na odber do 2-3 dní. 
V prípade, že predpokladaný dátum odoslania/expedície v objednávke pripadne na deň pracovného voľna, dátum odoslania sa posúva na najbližší pracovný deň. V prípade prekročenia dodacej doby alebo jej zmeny Vás budeme kontaktovať a dohodneme si
s Vami e-mailom ďalší postup. 

Cena tovaru


Cena každého tovaru je zobrazená už ako konečná, vrátane recyklačného poplatku. K nej je nutné ešte prirátať poštovné.

Poštovné a balné - Slovenská Republika:


nad 83 € zdarma.

Prepravca: Cena: Poznámka:
Balík na adresu + krehké + dobierka
Slovenská Pošta (+2 dni) 
6,59 EUR
nad 83 € zdarma.
Balík do 2 kg, dodanie +2-3 dni
Odber predajňa Repromix Zlaté Moravce ZADARMO platba v hotovosti 

Ako to fungujePlatba dobierkou:
Sumu za tovar uhradíte pri preberaní zásielky. 

Doručenie Slovenskou poštou:
Poštové zásielky odosielame balíkom, zásielku Vám poštár doručí do 2 pracovných dni po odoslaní, obvykle dopoludnia.
Informáciu o odoslaní zásielky na Vašu adresu obdržíte od nás mailom v deň expedície. Ak by poštár nedoniesol zásielku a ani oznámenie a od nás už potvrdenie odoslania máte, prosím navštívte po 2 dňoch Vašu poštu - zásielka tam bude uložená na balíkovom oddelení. Číslo zásielky nájdete vo Vašom konte už v deň odoslania, na stránke pošty je možné zásielky trackovať/sledovať.

Stornovanie objednávok - zákazníkom


Uskutočnenú objednávku titulov je možné kedykoľvek zo zákona stornovať. Prosím odošlite e-mail na naše kontaktné adresy.
Ak objednávka už bola odoslaná, stornovať ju nevieme, využite zákonnú možnosť odstúpenia od zmluvy do 14 dní od prebratia tovaru, alebo odsúhlaste si odmietnutie zásielky s našimi pracovníkmi.  

Stornovanie objednávok - predávajúcim


Vyhradzujeme si právo zrušiť uskutočnenú objednávku, alebo časť objednávky v prípade, ak kupujúci uviedol v objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, ak ho nemôžeme kontaktovať na zadaných kontaktných údajoch, alebo ak sa tovar už nedodáva (dodávateľ nám oznámi storno/nedostupnosť). V týchto prípadoch Vás budeme e-mailom informovať, prípadne sa s Vami dohodneme na ďalšom postupe.
E-mailom Vám radi ponúkneme aj náhradný tovar, ak je takýto na trhu k dispozícii. 

Spôsob balenia - hudobné tituly


Chceme Vás upozorniť aj na spôsob balenia odosielaného tovaru. Táto sekcia sa týka špeciálne hudobných nosičov. Tieto nemusia byť od výroby zabalené v celofánovej fólii, berte prosím na to ohľad pri reklamáciach, toto nevieme zabezpečiť, zhruba 60% vyrobených CD nosičov je bez nej, v prípade DVD je to zhruba iba 20% podiel. Dodanie CD a DVD bez celofánového obalu nie je považované za dôvod k reklamácii, a nejde ani o chybu. Závisí iba od vydavateľa či zadá do výroby balenie nosiča alebo nie. Aj veľké vydavateľstvá ako napr. Universal Music nám dodávajú časť tovaru z výroby bez celofánu.

Neodôvodnené neprevzatie zásielky


Vyhradzujeme si právo pri neodôvodnenom neprevzatí 2 zásielok zablokovať kupujúcemu možnosť nákupu.


Vrátenie tovaru po zaplatení - Odstúpenie od zmluvy


Máte právo podľa zákona o ochrane spotrebiteľa 102/2014 Z.z. pri zmluve uzavretej na diaľku odstúpiť od zmluvy do štrnástich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. V deň odoslania zásielky dostanete od nás e-mail s priloženou faktúrou, rovnako aj Formulár na odstúpenie od zmluvy a Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy.
Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
Formulár vyplňte a nezabudnite uviesť aj číslo účtu, zásielku nám odošlite na našu adresu naspäť bez dobierky. Uhradenú sumu Vám budeme bez zdržania - do 2-3 dní, zo zákona do 14 dní od odoslania zásielky naspäť ku nám na Váš účet, alebo poštovou poukážkou na adresu.
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie
o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:
- predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil. Spotrebiteľ vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy


Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili
v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov
na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, bežne do 2-3 dní najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu.

Tovar odošlite revádzkovateľovi a predajcovi na adresu:
Alexander Liška, Murgašova 13, 953 01  Zlaté Moravce.


Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. 
Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. 
Znášate aj náklady za vrátenie tovaru, ktoré vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Záručná doba + Vybavovanie reklamácií


Zaväzujeme sa Vám uplatniť na všetok nový predávaný tovar 2 ročnú záruku. Reklamácie vybavujeme na našich kontaktných adresách. Nezodpovedáme za škody spôsobené chybnou manipuláciou s nosičmi - napr. poškriabaný nosič, slnkom poškodené CD. Každú reklamáciu konzultujeme s distribútorom a budeme Vás informovať o vyriešení reklamácie najneskôr do 30 dní. Po nahlásení reklamácie obdržite od nás jej potvrdenie a po ukončení Reklamačný protokol.


Bezpečnosť poskytnutých údajov


Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby (poštové údaje sú odovzdané iba Slovenskej pošte [na adresnom štítku] 
a nebudú ďalej poskytované iným tretím osobám a ani inak komerčne využívané.
S údajmi nakladáme v zmysle Zákona č.122/2013 o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. Zbierky zákonov o ochrane osobných údajov. Viac informácii o ochrane Vášho súkromia..Ďalšie záväzky predávajúceho


Zaväzujeme sa dodať správny tovar v správnom množstve a v dohodnutej cene platnej a potvrdenej Vami v momente odoslania elektronickej objednávky. V deň odoslania zákazníkovi e-mailom doručíme i daňový doklad - faktúru, formulár na odstúpenie od zmluvy a s ním spojené Poučenie.Záverečné ustanovenie a záväzok kupujúceho prevziať objednaný tovar


Kupujúci pri odoslanej objednávke prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať pred prevzatím od prepravcu neporušenosť obalu a v prípade akýchkoľvek závad na prepravovanej zásielke tieto bezodkladne oznámiť prepravcovi. Zároveň sa zaväzuje zaplatiť za tovar dohodnutú kúpnu cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce
zo "Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 102/2014 Zb." v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho alebo Obchodného zákonníka.

Prevádzkovateľ týmto informuje zákazníkov (spotrebiteľov), že akékoľvek svoje práva a nároky si môžu voči prevádzkovateľovi uplatňovať aj
v rámci alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov (on-line). Rovnako aj nároky prevádzkovateľa voči zákazníkom (spotrebiteľom) môžu byť uplatnené prostredníctvom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný
na internetovej stránke www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov), zákazník má právo voľby, na ktorý
z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. On-line riešenie sporu zabezpečuje aj Európska komisia
a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO) je
Využitie alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov šetrí peniaze a čas, keďže sťažnosť bude vybavená do 90 dní, cez internet a bez značných finančných výdavkov. V prípade akýchkoľvek problémov môže zákazník kontaktovať prevádzkovateľa aj e-mailom.

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu
do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“).
Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace,
s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z.
a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS
sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to
za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky
5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

  Košík
 


Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa
 

 Kontaktujte nás    Eshop    Kamenné predajne    Vydavateľstvo    Agentúra
Created by iServices